Aktualita: Projekt FVE Hrušecká stavební

Nacházíte se zde:

Projekt FVE Hrušecká stavební

21.04.2023


Projekt FVE Hrušecká stavební CZ.31.3.0./0.0/0.0/22_001/0003593 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.